Erkeklerde prostatitin ilk belirtilerini kaçırmamak

Erkekler arasında prostatit prevalansı oldukça yüksektir, bu da yerleşik bir yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, modern bir insanın hayatında çok sayıda tehlike ile ilişkilidir. Doktorlara göre, hastalığın tedavisi mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Bunu yapmak için, daha güçlü cinsiyetin her temsilcisi, erkeklerde prostatitin ilk belirtilerinin ne olduğunu bilmelidir. Makalede, hastalığın farklı formlarına hangi semptomların eşlik ettiği, bir alevlenmenin nasıl göründüğü, akut ve kronik bir süreç ve biraz tedavi hakkında tartışılacaktır.

prostatitli bir erkekte ağrı

Genel bilgi

Prostatitin belirti ve semptomları ile tedavisi, çeşitli hastalık türlerinin varlığı ile ilişkili olarak oldukça çeşitlidir. Her şeyden önce, erkeklerde prostatit:

 • Baharatlı. Genellikle pürülan bir karaktere sahiptir. Erkeklerde hem genel hem de spesifik inflamasyon belirtileri maksimum düzeyde ifade edilir ve etken madde patojenik (patojenik) floradır. Bu nedenle, çoğu durumda erkeklerin tedavisi antibiyotik reçete etmektir.
 • Kronik. Bir erkeğin tedavisi yanlış veya zamansız gerçekleştirildiyse, akut bir sürecin sonucu olabilir. Pürülan sürece eşlik eden parlak semptomlar kaybolur, semptomlar çok daha az belirgindir. Remisyonda, sürecin karakteristik belirtileri tamamen kaybolabilir. Kronik prostatit alevlenmesi ile semptomlar artar, ancak daha sık akut inflamasyondan daha az yoğunlukta.

Erkeklerde kronik prostatit, başlangıçta akut inflamasyon belirtileri olmadan oluşabilir. Bu durumda, prostatit genellikle durgun bir karaktere sahiptir, yani bir erkeğin yerleşik yaşam tarzından, pelvik organlarda kan dolaşım hızını etkileyen kronik hastalıkların varlığından kaynaklanır.

Prostatitin ilk belirti ve semptomlarını bilmek ve anlamak çok önemlidir, çünkü bu, gelecekte hastalığın hangi tedavisinin gerekli olacağını etkileyecektir. Genel toksik semptomlarla daha fazla belirtilecek olan bakteriyel prostatit durumunda, tedavi mutlaka antibiyotik tedavisini içermelidir (tabletler veya antibakteriyel ilaç enjeksiyonları olup olmadığı önemli değildir), o zaman durgun bir süreç durumunda, Durgun fenomenlerin tedavisi önce gelir, yani yaşam tarzı değişikliği ve komorbiditelerin tedavisi.

Prostatın prostatiti ile büyütülmüş fotoğraf:

prostatit ile sağlıklı ve iltihaplı prostat
 1. İdrar aparatının işlevinin ihlali. Başka bir şekilde, bu semptom grubuna "disürik bozukluklar" denir. Bu ayrıca prostatta inflamatuar bir sürecin gelişimini gösteren semptomları da içermelidir.
 2. Prostatite özgü cinsel bozukluklar.
 3. Ana süreç nedeniyle sinir sistemindeki değişiklikler. hastalığın özelliği.

Her bir prostatit belirtisi grubu hakkında daha fazla ayrıntı aşağıda tartışılacaktır.

özel ifade

Prostat iltihabının önde gelen ve sıklıkla ilk belirtisi ağrıdır. Ağrı farklı bir doğada olabilir. Ağrının doğası önemli ölçüde değişebilir. Karakteristik lokalizasyonun bıçaklama, ağrıyan, kesme ağrıları vardır. Bu akut bir süreçse, erkeklerin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir, uyku ve performansın bozulmasına yol açabilir. Kronik prostatitte, remisyon döneminde, semptomlar tamamen yok olmasa da hafiftir.

Prostatitte ağrının tipik bir lokalizasyonu pelvik bölgedir. Bir adam perine, alt karın, alt sırtta ağrı hissedebilir. Genellikle penise, skrotuma, testislere verirler. Ağrı, idrara çıkma ve dışkılamaya eşlik edebilir ve ayrıca sertleşme ve boşalma sırasında artabilir. Taşlı prostatitin karakteristik bir ilk belirtisi, ortaya çıkma süresi ve yoğunluğu harekete bağlı olan ağrı olabilir. Bir adam hızlı yürür, atlar, eğilirse ortaya çıkarlar veya yoğunlaşırlar. Benzer bir semptom, kanalların duvarlarının taşlarla mekanik tahrişinden kaynaklanmaktadır.

prostatit ile sırt ağrısı

Daha az sıklıkta prostatit belirtileri, idrara çıkma sürecinin çeşitli ihlalleridir. Dizüri, sık idrara çıkma ihtiyacı, mesanenin eksik boşalma hissi, idrara çıkma yanlış dürtüsü ile kendini gösterir. İdrarın doğası da değişebilir: bir adam yavaş veya aralıklı idrar akışından, normal idrara çıkma çabası gösterme ihtiyacından şikayet eder. Prostatitin ilk olmasa da korkunç bir belirtisi akut idrar retansiyonudur. Semptom, prostat bezinin şiddetli şişmesi ile birlikte akut inflamasyon ile gelişir.

Prostatit adenom ile birleştiğinde idrar retansiyonu oluşur. Bir erkekte kronik prostatitin alevlenmesi durumunda akut bir durum da ortaya çıkabilir, ancak idrar retansiyonu daha az yoğundur ve durum daha az görülür. Daha sık olarak, bir adam çok miktarda idrar tutamaz ve tuvalete sık sık gitme ihtiyacı vardır.

Dizüri ve ağrı, herhangi bir prostatit formunun en yaygın ilk belirtileridir. Genellikle kronik prostatitin akut veya alevlenmesi için klinikte ilk ve hakimdirler.

Nadiren prostatitin ilk belirtisi cinsel işlev bozukluğu olmasına rağmen çoğu erkek için hoş değildir. Mahrem kürenin bozuklukları daha sık kronik bir enflamatuar sürecin tezahürüdür ve farklı bir yapıya sahiptir, bu nedenle tedaviye yaklaşım da farklıdır. Her şeyden önce, ereksiyon ile ilgili sorunlar var. Uyuşuk hale gelebilir veya erkek cinsel ilişkiyi tam olarak tamamlayamayabilir. Boşalma bozulur: erken daha yaygındır. Zamanla, duyuların olağan keskinliği silinir. Tamamen fizyolojik olan sorun psikolojik hale gelir. Cinsel istek bozuklukları (libido bozuklukları) gelişir, orgazm sorunları ortaya çıkar. Bu işaretler, sinir sisteminin genel durumunu olumsuz yönde etkileyerek ruh hali, depresyon ve uyku bozukluklarında azalmaya neden olur. Bir adam kendi yararlılığını hissetmeyi bırakır.

Sürekli stres altında olmak ve kendi koşullarının altında ezilmek, birçok erkekte saldırgan davranışlara, sinirliliğe ve çatışma eğilimine neden olabilir. Böyle bir klinik durumda, bazen tek başına prostatit tedavisi, zihinsel alanın normalleşmesine yol açmaz. Daha güçlü cinsiyetin bir temsilcisi, deneyimli bir psikoloğa ve hatta altta yatan hastalığın tedavisi bittikten sonra bile alınması gereken antidepresan grubundan haplara ihtiyaç duyabilir.

Cinsel küre bozuklukları ile birlikte, spermde bir değişiklik var. Örneğin, pürülan prostatite renk değişikliği, seminal sıvı kokusu eşlik edecektir. Sürece neden olan patojene bağlı olarak biyolojik sıvı sarı, yeşil, sarı-yeşil olabilir. Bazen üretranın ağzından ve cinsel ilişki dışında akıntı olur. Sabahları ortaya çıkan mukuslu, şeffaf akıntılar daha yaygın olmasına rağmen, renk, koku ve diğer özelliklerde de farklılık gösterirler. Bir adam idrara çıktıktan sonra idrardaki patolojik safsızlıkları tespit edebilir. İdrarın sabah kısmında daha sık olmak üzere, mukus ipliklerinin ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Bir dizi durumda çeşitli patolojik safsızlıklar, iltihaplanma sürecinin ilk ve tek tezahürü olmaya devam etmektedir.

spermatozoa ve prostatitteki değişiklikleri

Kronik halsiz prostatitin tek belirtisi kısırlık olabilir. Çoğu zaman, bir erkeğin bir çocuğu gebe bırakamama konusundaki muayenesi sırasında, daha güçlü cinsiyetin bir temsilcisi, normal sperm oluşumu sürecinde bozulmaya yol açan eski bir enflamatuar süreci ortaya çıkarır. Muayene sırasında erkeklerde tam teşekküllü spermatozoada bir azalma ve erkek germ hücrelerinin hareketliliğinde bir azalma bulunur.

Menideki safsızlıklar doğada kanlı olabilir, bu da kalkerli prostatitin bir işaretidir. Bu duruma eritrospermi denir. Duvarların taşlarla travmatize edilmesinden kaynaklanan bir semptom vardır ve geçicidir. Prostatitin ilk belirtisi nadir olduğundan, menide kan karışımı göründüğünde, benzer bir semptoma neden olan diğer tüm hastalıklar her zaman dışlanmalıdır.

Genel belirtiler

Prostatitin genel belirtileri genellikle vücutta akut bir inflamatuar sürecin gelişimini gösteren genel inflamatuar reaksiyonlar anlamına gelir. Doğal olarak, kronik prostatitte, bu belirtiler sadece belirgin bir alevlenmeden bahsetmiyorsak ifade edilmez. Aktif bir inflamatuar sürecin belirtileri şunlardır:

 1. Artan vücut ısısı. Artış derecesi inflamasyon aktivitesi ile ilişkilidir. Akut bakteriyel prostatitte, özellikle apse oluşumunun eşlik ettiği sıcaklık 39-40 dereceye ulaşabilir. Bu duruma, hastalığın diğer belirgin semptomları eşlik eder. Sıcaklık ayrıca viral prostatitin ilk belirtisi olabilir.
 2. Genel halsizlik, baş ağrısı.
 3. Titreme. Titreme, bakteriyel prostatitin karakteristiğidir.
 4. Kas ağrısı.
prostatit ile genel halsizlik

Genel inflamasyon belirtileri nadiren prostatitin tek belirtisidir, ancak istisnalar da vardır. Düşük şiddetli spesifik semptomları olan hastalığın kronik halsiz bir formu, bazen, aslında prostatit olan subfebril durumunun (sıcaklığın 37. 2-37. 3 dereceye yükselmesi) nedenini uzun süre aramaya yol açar. Böyle bir durumda hastalığın teşhisi, içinde patojenik mikroorganizmaların varlığı için prostat salgısının ekilmesi de dahil olmak üzere muayene ve ek çalışmalardan sonra kurulur.

Kliniğin hastalığın evresine ve türüne bağımlılığı

Klinik tablonun prostatit tipine ve hastalığın seyrinin aşamasına bağımlılığı hakkında yukarıda zaten söylenmiştir. Her birine daha ayrıntılı olarak değinelim.

Sürecin ilk aşaması, cinsel alandaki değişiklikler üzerinde genel iltihaplanma semptomlarının baskınlığı ile karakterizedir. Hastalığın ana belirtileri ağrı, zehirlenme, dizürik bozukluklar (esas olarak kramplar, idrar yaparken ağrı) olacaktır. Daha güçlü cinsiyet temsilcilerinden bazıları, sperm ve idrardaki değişikliklerin yanı sıra penisten akıntı gibi görünüyor. Bu aşamada adam yeterli tedavi almazsa, belirtiler kaybolur ve prostatit bir sonraki aşamaya geçer.

Uygun tedavi olmaksızın iltihaplanma süreci, nadiren organın tamamen iyileşmesi ile sona erer. Temel olarak, hastalığın sonucu, prostat bezinin normal dokularının yerini alan fibröz veya bağ dokusu oluşumu olacaktır. Genel durumda gözle görülür bir iyileşme için, bir erkek dizürik bozuklukların şiddetlendiğini fark etmeyebilir. Bir kişinin tuvalete daha sık "küçük bir şekilde" gitme ihtiyacı vardır, cinsel değişiklikler yavaş yavaş artar, ancak semptomlar belirgin değildir.

prostatit ile idrara çıkma ile ilgili sorunlar

Halen mevcut olan iltihaplanma sürecinin belirtilerine ve belirtilerine gereken özen gösterilmediğinde, prostatit bir sonraki aşamaya geçer. Aslında bu, kliniği değişen remisyon ve alevlenme süreçleri ile karakterize edilen kronik bir süreçtir. Hastalık her zaman aktif olarak ilerlemediğinden, ilk kroniklik belirtileri olmayabilir. Bununla birlikte, ilerleme, prostat dokularında, durumun ana belirtilerine neden olacak kaba lifli yara izlerinin oluşumuna yol açar.

Semptomlar arasında ilk sırada, yavaş bir idrar akışı, sık idrara çıkma ihtiyacı, mesanenin eksik boşalma hissi şeklinde kendini gösteren dizürik semptomlar vardır. Cinsel kürenin bozukluğu birleşir: ereksiyon sorunları, erken boşalma, tam teşekküllü cinsel ilişkinin imkansızlığı.

Bazı prostatit formları da kursun kendi özelliklerine sahiptir. Bakteriyel sürecin akut ve kronik aşamaları hakkında zaten söylendi. Konjestif prostatit belirtileri nelerdir, aşağıda listelenecektir:

 • Düşük yoğunluklu uzun süreli ağrı sendromu (3-6 aya kadar). Ağrı sınırlıdır.
 • Prostat ve idrarın salgılanmasında inflamatuar değişiklikler yoktur.
 • Bir erkekle görüşürken, küçük pelviste kan stazı gelişimine yatkınlık yaratan faktörleri olduğu ortaya çıkabilir.
 • Klinik tabloda, hastalığın ilk belirtileri olarak cinsel küre ihlalleri ve dizürik fenomenler ortaya çıkar.

Asemptomatik prostatit de özelliklere sahiptir. Doğal olarak sürecin klinik bir tablosu yoktur. İdrarın genel analizindeki değişikliklerin tespit edilmesinden sonra hastalıktan şüphelenilir. Muayeneden sonra doğru bir teşhis koymak ve tedaviyi reçete etmek mümkün olur.

Bir erkekte prostatitin şekli ne olursa olsun, herhangi bir aşamadaki süreç, zorlu komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. Üriner sistemin herhangi bir organının (böbrekler, mesane) iltihaplanma süreçleri olabilirler, bu da ürolitiazisin ortaya çıkmasına ve hatta kronik böbrek yetmezliğinin gelişmesine yol açacaktır. Bu nedenle, zorlu komplikasyonları önlemek için prostatiti zamanında tedavi etmek gerekir ve zamanında tedavi için elbette hastalığın ilk belirtilerini tanımanız ve zamanında bir uzmana başvurmanız gerekir.